తెలంగాణ కొత్త సచివాలయం.. అడుగడుగునా మహాద్భుతం. కళ్లు తిప్పనివ్వని కాకతీయ కళా కౌశలం.. ధగధగలాడే దక్కన్ నిర్మాణ చాతుర్యం.. ఆధునిక, సాంకేతికతల కలబోత.. సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రతిబంబంగా నిలుస్తోంది. వందేళ్ల అవసరాలకు సరిపడేలా నిర్మాణం రూపుదిద్దుకున్న కొత్తసచివాలయం..

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *